AKO SI REZERVOVAŤ POBYT

  

Pobyt si môžete objednať:

1. Priamo v priestoroch cestovnej kancelárie DANIELA incoming, telefonicky alebo zaslaním predbežnej objednávky prostredníctvom internetu, e-mailom, poštou alebo faxom.

2. Prostredníctvom predajcov – predajný agent, respektíve cestovná kancelária alebo agentúra, ktorá je k predaju našich služieb splnomocnená

Aký pobyt si vybrať:

1. Pobyty uvedené v ponuke našej internetovej stránky

2. V prípade, ak si chcete objednať pobyt s iným kúpeľným programom, v inom  zariadení, respektíve máte špeciálne požiadavky, obchodníci našej kancelárie Vám ochotne vypracujú ponuku „šitú priamo na mieru“.

Postup objednania pobytu:

1. Na základe Vašich požiadaviek Vám predajcovia pomôžu z ponuky vybrať pobyt podľa Vašich predstáv. Problematiku liečenia môžete konzultovať s naším lekárom prostredníctvom telefónnej linky v uvedenom termíne.

2. V prípade zaslania vyplneného rezervačného formuláru, ktorý nájdete na našej internetovej stránke, Vás naši predajcovia budú kontaktovať v časovom horizonte do 24 hodín po doručení rezervácie.

3. Predajca Vám vypracuje ponuku podľa kritérií udaných v rezervačnom formulári a dohodne s Vami ďalšie podrobnosti.

4. Pokiaľ Vám pobyt bude vyhovovať a ste rozhodnutý si ho u nás zakúpiť, e-mailom alebo faxom Vám zašleme zálohovú faktúru na 30% zo sumy objednaného pobytu, spolu so zmluvou o obstaraní zájazdu, ktorú nám podpísanú obratom pošlete naspäť.

Svojím podpisom zároveň vyjadrujete súhlas so všeobecnými zmluvnými podmienkami cestovnej kancelárie za seba, ako aj za všetkých Vašich spolucestujúcich. Pokiaľ je termín nástupu kratší ako 21 dní po objednaní pobytu, požadujeme zaplatenie 100% zálohy za pobyt.


5. Po uhradení zálohy za pobyt a doručení podpísanej zmluvy o obstaraní zájazdu, Vám bude na Vami udanú korešpondenčnú adresu doporučenou poštou zaslaný originál voucher, obojstranne podpísaná zmluva o obstaraní zájazdu, spolu so sprievodným listom v ktorom nájdete presné inštrukcie k zakúpenému pobytu.
 

Úhrada pobytu:
1. Hotovostným alebo bezhotovostným vkladom na náš účet uvedený vo faktúre.
2. Poštovou poukážkou typu „A„
3. V prípade dohody s klientom hotovostne priamo v našej CK.

Cestovné doklady:
1. Faktúra k úhrade za objednané služby
2. Voucher – ako doklad o 100% nom zaplatení za objednané služby
3. Zmluva o obstaraní zájazdu
4. Všeobecné zmluvné podmienky účasti na pobyte
5. Iné nevyhnutné pokyny na cestu 

spa-balneo.jpg

 

 

 

 

 

 

Máte otázku?

         Neváhajte nás kontaktovať           
  
info@danielain.sk

+421 905 330 414
+421 911 911 534


Informácie na liečebné pobyty

hradené poisťovňou:  +421 41 5678 - 833