BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

CK DANIELA incoming týmto prehlasuje, že všetky osobné údaje a záznamy klientov, ktoré sú poskytované za účelom rezervácie pobytov priamo prostredníctvom našej CK, sú plne chránené v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov, najmä podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Osobnými údajmi sa rozmejú najmä meno a priezvisko klienta, jeho poštová a e-mailová adresa, telefónne číslo a dátum narodenia.

CK poskytuje osobné údaje klientov v nevyhnutnom rozsahu iba zmluvným partnerom, a to výlučne za účelom zabezpečenia objednaných služieb z ponuky CK v súvislosti s realizáciou predmetných pobytov a služieb.

Osobné údaje nie sú predávané, poskytované, ani inak spracovávané pre potreby tretích strán

spa-balneo.jpg

 

 

 

 

 

 

Máte otázku?

Neváhajte nás kontaktovať:

+421 / 54 472 24 24

+421 / 54 477 33 22

+421 / 911 911 534

info@danielain.sk

 

Informácie na liečebné pobyty
hradené poisťovňou:  +421 41 5678 - 833